Op Hemelvaartsdag is er geen training

Op donderdag 25 mei Hemelvaartsdag komen alle trainingen op de baan te vervallen!

Op donderdag 25mei Hemelvaartsdag komen alle trainingen op de baan te vervallen!

Article by: redac tie